Tidigare ST-fredagar

Obstetrisk anestesi 2018-05-04

Fysik och medicinsk teknik 2018-04-06

Hemodynamik och monitorering 2018-03-23

Pediatrisk Anestesi 2018-03-09

Neonatal asfyxi 2018.02.23

Sepsis 2018.02.09

Farmakologi 2018.01.26

Anestesi vid begränsade resurser 2017.12.15

Prehospital sjukvård och katastrofmedicin 2017.12.01

Ventilatorbehandling 2017.11.17flipped classroom för ST-fredagen

Koagulation och transfusion 2017.10.20

Anestesi vid endokrinologisk sjukdom 2017.10.06

Smärta 2017.09.22

  • Smärtfysiologi och smärtkategorisering
  • Utveckling av långvarig smärta
  • Handläggning av cancersmärta, ett feltänk
  • Det multidisciplinära teamets roll vid smärtbehandling
  • Farmakologi och placebo

Med levern i fokus 2017.05.19

Smärta, agitation och delirium på IVA 2017.05.05

Vätska före, under och efter operation 2017.04.21

Epidemiologi och statistik 2017.04.07

Neuromuskulär funktion och muskelrelaxantia 2017.03.24

Regional ST-fredag på CStG 2017.03.10

Thoraxanestesi och intensivvård 2017.02.24

MCQ med facit

Organdonation 2017.02.10

Neuro 2016.11.18

Trauma 2016.04.08

Ventilation 2015.12