Ansökan om specialistbevis

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som delar ut bevis om uppnådd specialistkompetens. Om du inte är specialist sedan tidigare ska specialiseringstjänstgöringen (ST) motsvara heltid under minst fem år.

Innehållet i ST regleras av Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Är du legitimerad efter 1 maj 2015 gäller föreskriften SOSFS 2015:8.

Enligt båda föreskrifterna är det verksamhetschefen som ska ansvara för att ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav tas fram, följs upp och vid behov revideras i samråd med studierektor, handledare och ST-läkaren.

Ett tips är att redan från starten på ST sätta sig in i vad som krävs för att uppnå specialistkompetens. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida:

Anvisningar om du är legitimerad efter 1 maj 2015, SOSFS 2015:8