Stairs podcast 119: Extrakorporeal cirkulation

Podcast 119 är en inspelning av Erik Bratz, perfusionist på thorax, som föreläser om extrakorporeal cirkulation. Föreläsningen hölls på ST-fredagen med tema thoraxanestesi och thoraxintensivvård den 4 oktober 2019, på Karolinska i Solna.