COVID-19: Artiklar, PM och länkar

Guidelines, consensus statements
Nyckelartiklar ventilation

PM

Dessa riktlinjer gäller vid det sjukhus/region som har utformat dem. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus och regioner – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.

Länkar