Video: Hur ska vi ventilera vid COVID-19?

Det här är en videoinspelning av överläkare Johan Petersson, PMI Solna, som föreläser om hur vi ska ventilera vid COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting den 20/4 i Solna. Ladda gärna ner PM för invasiv ventilatorbehandling samt senaste PM för ventilatorbehandling vid COVID-19: