Artiklar

Artiklar som rekommenderas på ST-fredagar eller nämns i blogginlägg läggs här.

Anestesiologisk lathund för kritiska händelser

Dialys, vätsketerapi

Fysiologi

Monitorering

Neuro

Psykologi

Sepsis

Thorax

Trauma