Fortbildning

Fortbildning eller livslångt lärande eller Continuous Medical Education (CME) handlar om
1) att fortsätta lära sig även efter ST
2) bibehålla kompetenser
3) utveckla specialiteten
4) att dela kunskaper till kollegor, patienter eller allmänheten.

Fortbildningspolicy inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset: