Fortbildning

Fortbildning eller livslångt lärande eller Continuous Medical Education (CME) handlar om 1) att fortsätta lära sig även efter ST 2) bibehålla kompetenser 3) utveckla specialiteten 4) att dela kunskaper till kollegor, patienter eller allmänheten.

PM för fortbildning gällande för PMI, Karolinska hittar du här:

Kalendarium för kurser och andra utbildningsaktiviteter för specialister:

SSAI-program att söka:

  • 2019-2021 SSAI Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia – ansökan mars 2019
  • 2019-2021 SSAI Obstetric Anaesthesia – ansökan mars 2019
  • 2019-2021 SSAI Paediatric Anaesthesia and Intensive Care – ansökan mars 2019