Fortbildning

Fortbildning eller livslångt lärande eller Continuous Medical Education (CME) handlar om 1) att fortsätta lära sig även efter ST 2) bibehålla kompetenser 3) utveckla specialiteten 4) att dela kunskaper till kollegor, patienter eller allmänheten.

PM för fortbildning gällande för PMI, Karolinska hittar du här:

Kalendarium för kurser och andra utbildningsaktiviteter för specialister:

Här är det som hålls i närtid:

 • 4-6/12: 13:e Örebrodagarna i praktisk regionalanestesi
 • 4-5/12: Basic: Ultraljud för hemodynamisk bedömning, Solna
 • 5-7/12: Advanced: Ultraljud för hemodynamisk bedömning, Solna
 • 11-14/12: TraumAAnestesi, Solna
 • 22-25/1: Den svåra luftvägen, Göteborg
 • 22/1-9/3: Ekokardiografi och lungultraljud för anestesiologen, Malmö
 • 1/2: Trauma symposium, Solna
 • 19-23/3: Fortsättningkurs i intensivvård för seniora ST-läkare och juniora specialister, Göteborg
 • 16-19/5: Neuroanestesi och neurointensivvård, Linköping

SSAI-program att söka:

 • 2018-2019 SSAI Pain education – ansökan mars 2018
 • 2018-2020 SSAI Intensive Care Medicine – ansökan april 2018
 • 2019-2021 SSAI Perioperative Medicine and Management (PoMM) – ansökan september 2018
 • 2019-2021 SSAI Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia – ansökan mars 2019
 • 2019-2021 SSAI Obstetric Anaesthesia – ansökan mars 2019
 • 2019-2021 SSAI Paediatric Anaesthesia and Intensive Care – ansökan mars 2019