Stairs podcast 77: Randomiserade registerstudier – Hur gör man i SWEDEHEART?

Podcast 77 är en inspelning av Felix Böhm, kardiolog i Solna och forskare som använder data från SWEDEHEART. Under ST-fredagen om kvalitetsregister och registerstudier som hölls på Huddinge 2018-09-07 talade han bl. a om vad en randomiserad registerstudie är och vilka register som kan användas för det.