Stairs podcast 80: VAP

Podcast 80 är en inspelning av Nina Milerad, specialist på Karolinska Huddinge, som föreläser om ventilator-associerad pneumoni på ST-fredagen om vårdrelaterade infektioner. I inspelningen hörs också kommentarer från Christina Agvald-Öhman, överläkare på Karolinska Huddinge. Föreläsningen hölls den 18 maj 2018 i Huddinge.