Delmål SOSFS 2015:8

Socialstyrelsens fina verktyg för att sortera bland kurser och delmål:

Sök kurser och delmål för ST i anestesi och intensivvård

C-delmålen är de som är specifika för anestesi & intensivvård. A- och B-delmålen är generella för alla specialistutbildningar och kan uppnås genom klinisk tjänstgöring eller kurser:

A1 – Ledarskap, pedagogik LIST
 A2 – Etik LIST
 A3 – Vårdhygien Klinisk tjänstgöring
 A4 – Systematiskt kvalitets- & patientsäkerhetsarbete Klinisk tjänstgöring
 A5 – Medicinsk vetenskap Epidemiology 1
Scientific Writing
 A6 – Juridik LIST
B1 – Kommunikation  LIST
B2 – Sjukdomsförebyggande arbete Klinisk tjänstgöring

SK-kurs i levnadsvanearbete

B3 – Läkemedel Klinisk tjänstgöring
B4 – Försäkringsmedicin Klinisk tjänstgöring
B5 – Palliativ medicin och vård i livets slutskede Klinisk tjänstgöring

Kurs Sthlms sjukhem

Kurs Palliativt kunskapscentrum