Bukläge vid ARDS

För patienter med ARDS kan ventilation i bukläge (prone position) vara ett bra alternativ som kan förbättra oxygeneringen, minska ventilatorinducerad lungskada och möjligen reducera mortaliteten. Läs följande nyckelartiklar och se videon (producerad av NEJM) om hur man gör praktiskt för att vända till bukläge och sedan tillbaka igen: