Stairs podcast 98: Val av kateter för CRRT

Podcast 98 är en inspelning av Linda Rydén som föreläser om accesser för CRRT. Föreläsningen hölls i Solna 2019-02-22 under ST-fredagen om AKI och CRRT.