Ny kurs! När levern sviktar!

KURSINNEHÅLL Kursen syftar till att sprida kunskap och en fördjupad förståelse för omhändertagandet av patienter med leversvikt ur ett anestesiologiskt- och intensivvårdsperspektiv. Erforderlig anatomi och fysiologi kommer beröras och handläggning av akut-, kronisk- och akut-på-kronisk leversvikt, både under anestesi och på intensivvårdsavdelningen, kommer diskuteras. Levertransplantation ur så väl kirurgens som anestesiologens perspektiv kommer belysas samt … Fortsätt läsa Ny kurs! När levern sviktar!

Kurser våren 2023 öppna för anmälan!

Nu finns följande kurser under våren 2023 öppna för anmälan. Tänk på att du måste ha din chefs godkännande för att få anmäla dig. Välkommen med din anmälan! När levern sviktar (ny kurs!) http://www.stairs.seThoraxanestesi och intensivvård http://www.thoraxkursen.seTraumaanestesi http://www.traumarummet.seHur det verkligen fungerar http://www.hurdetverkligenfungerar.seUltraljudskurs http://www.hemodynamik.seVid frågor kontakta Cecilia Kallincecilia.kallin@regionstockholm.se