ST-fredag 2023.06.02

ST-fredag Hemodynamik
Fredagen den 2 juni kl. 08.00 – 14.30

Södersjukhuset, sal Gentz på KI SÖS
(Gentz ligger vid KI Sös, förbi hiss P plan 0. Lokalen ligger i mitten av korridoren)

Program (Se även artikel för inläsning längre ner)

0800-0900 Hemodynamik, Brian Cleaver

0900-0930 Fika

0930-1015 Monitorering och optimering intra/postop , Elisabeth Andersson och Anders Forsgren

1025-1145 ERAS Anna Tapper, Elisabeth Andersson och Anders Forsgren

1145-1245 Lunch

1245-1330 Vasopressorer, Jens Christensen

1345-1430 Högriskpatienter, Elisabeth Andersson


Välkomna!

Artikel för inläsning