Katastrofmedicin

Förra ST-fredagen var späckad med information som vi kanske inte stöter på till vardags. Ta gärna ett omtag när ni känner för det och läs igenom inläsningsmaterialet en gång till! Nästa gång ni behöver det kan det vara skarpt läge.

Tillbaka till skolbänken: Laktacidos/acidemi finns inte

Hyperlaktatemi är en prediktor för död vid kritisk sjukdom, men det finns övertygande evidens för att det inte är en konsekvens av anaerob glykolys, hypoperfusion eller cellulär hypoxi; istället verkar den mesta laktatproduktionen ske under aeroba förhållanden. Laktat beskrivs inte längre som en biprodukt utan är energikälla intracellulärt, för närliggande celler och för andra delar … Fortsätt läsa Tillbaka till skolbänken: Laktacidos/acidemi finns inte