Sepsis & AKI

Varför får en del patienter akut njursvikt i samband med pneumoni trots att de inte har hypotension? Är det en bra ryggmärgsreflex att ordinera vätska när en sepsispatient slutar producera urin? Hur ser ett histologiskt preparat från njuren ut på en patient som avlidit i sviterna av sepsis och njursvikt?

Nytt ord: Dysanaesthesia

J.J. Pandit är professor från St John's College i Oxford och har ett stort intresse för luftvägshantering, awareness, andningsfysiologi. En av hans många bedrifter är att beskriva ett nytt medvetandetillstånd: dysanaesthesia. Det är ett medvetandetillstånd som kan induceras av de läkemedel vi använder för anestesi och beskrivs vara någonstans mellan vakenhet och medvetslöshet. När professor … Fortsätt läsa Nytt ord: Dysanaesthesia

Regionmöte för anestesi och intensivvård i SLL den 17 maj på NKS

Årets regionmöte för anestesi och intensivvård i SLL arrangeras av PMI, Karolinska och hålls på NKS den 17 maj kl 17 -19. Temat är donation och programmet ser ut som följer: Regionalt donationscentrum - vad innebär det för oss? Rapport efter de tre första månaderna med DCD-piloten Outcome efter organtransplantation Kylning efter hjärtstopp "Is it still … Fortsätt läsa Regionmöte för anestesi och intensivvård i SLL den 17 maj på NKS

Från novis till expert

En stor del av läkarrollen på ett större sjukhus handlar om att utbilda blivande kollegor.  På staff meeting för PMI i Huddinge den 16 april och Solna den 23 april, diskuterades utbildningen av läkarkandidater, AT-läkare, ST-läkare och specialister. Följande är en inspelning från mötet i Solna, där du hör kandidatansvarige Professor Eddie Weitzberg, AT-studierektor Benjamin Flam, ST-studierektor Niklas Jonsson och utbildningschef läkare Kristina Hambraeus-Jonzon