Nya kapitel i AIME:s e-bok om luftvägshantering

George Kovacs och medarbetare på AIMEAirway.ca har gett ut fösta kapitlet av tredje upplagan av boken Airway Management in Emergencies. Kapitlet handlar om den mänskliga faktorn vid luftvägshantering och går utmärkt att använda som lärobok under alla stadier av ST men är också utmärkt för den specialist som strävar efter att bli expert i området.

Anestesi i Tanzania

Eva Shang'a är den första och enda specialisten i anestesi och intensivvård på Temeke Regional Hospital i Dar es Salaam. Lyssna på hennes historia om varför hon blev anestesiolog och hör henne berätta om hur vardagen för en anestesiolog i Dar es Salaam kan se ut. 2018-04-16 föreläste hon på Karolinska i Solna:

Hjärtstopp!

Guidelines för resuscitering vid hjärtstopp publicerades av European Resuscitation Council i oktober 2015. Det som man trycker på i dessa guidelines är: Minimera avbrott i bröstkompressioner i samband med defibrillering och interventioner, genom att exempelvis ladda upp defibrillatorn medan kompressioner fortfarande pågår. Monitorera end-tidal CO2  med kapnografi för att bekräfta endotrachealt tubläge, bedöma HLR-kvalitet och … Fortsätt läsa Hjärtstopp!

Sammanfattning av WOMAN-trial

Halla Halldorsdottir är specialist på Obstetrik och Kärl-enheten, PMI, Karolinska i Solna. På ett lunchmöte presenterade hon en kort sammanfattning av "Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage", eller WOMAN-trial, som publicerades i The Lancet i maj 2017.