Video: IVA-delirium & psykiska besvär efter IVA-vård

Det här är en videoinspelning av docent Peter Sackey, CMO Sedana Medical, som föreläser om IVA-delirum och post-IVA syndrom. Föreläsningen hölls på KS Solna den 29/4.