ST fredagar

ST fredagar är utbildningsdagar för ST läkare i anestesi och intensivvård inom Region Stockholm och Region Gotland. Programmet fastställs av regionens ST-chefer och ST-studierektorer, i samråd med sjukhusens ST-representanter. Ämnen är återkommande med 1,5-2,5 års intervaller. ST fredagarna hålls jämna veckor.

Halvårsschema | Utvärdering & Närvaro | Inspelningar | Tidigare ST-fredagar


Nästa tillfälle:

 • ST-fredag 2023.03.24

  Plats: Danderyds sjukhus, Clinicum, Ryggradsvägen 21, plan 3
  Föreläsningssal Pedagogen 
  Tid: 08.00-15.00
  Ämne: Anestesi vid ovanliga tillstånd


  Välkomna!