Stairs podcast 109: Anestesi vid AAA-kirurgi

Podcast 109 är en inspelning av Carl-Arne Ewaldsson, överläkare på SöS, som föreläser om anestesi vid bukaortaaneurysm-kirurgi. Inspelningen gjordes under ST-fredagen om anestesi vid kärlkirurgi på SöS, 5 februari 2019.