Utbildningsboken

ska%cc%88rmavbild-2017-02-21-kl-19-15-43Utbildningsboken är SFAI/ KVAST rekommendationer baserade på Socialstyrelsens författningar om vår specialisttjänstgöring och finns i två versioner:

  1. Utbildningsbok i anestesi och intensivvård 2009: Baserad på SOSFS 2008:17. Författningen och utbildningsboken gäller för samtliga ST läkare somär legitimerade före 2015.05.01 och beräknas kunna ansöka om specialistbevis senast 2022.04.30.
  2. Utbildningsbok i anestesi och intensivvård 2016: Baserad på SOSFS 2015:8. Författningen och utbildningsboken gäller för samtliga läkare som är legitimerade efter 2015.05.01.

Innehåll:

Utbildningsboken innehåller de föreskrifter som reglerar ST-utbildningen, de delmål som ska uppfyllas för att erhålla bevis om specialistkompetens och till sist hur man ansöker. Dessutom finns det beskrivningar om vad som ska ingå i den individuella utbildningsplanen, metoder för lärande och metoder för handledning och assessment.

Valda utdrag: