Loggbok

I den bästa av världar hade kursintyg, schemarader och annan relevant information  per automatik samlats i en databas där du, din studierektor och ST-chef kunde följa progress och lättare planera din kvarvarande utbildning. Tills vidare måste du själv samla ihop och lagra den informationen någonstans. Ett väl fungerande alternativ skapades av Henrik Jörnvall när han var ST-läkare:

Loggbok Henrik Jornvall (klicka för att ladda ned en excel-fil)

Om du vill logga din aktivitet med en app och intermittent föra över till excel så finns några alternativ:

Online anesthesia

Medberry

Log4As