Buklägesfysiologi

Har du funderat på hjärt- och lungfysiologin vid bukläge vid svår ventilationssvikt? Det är värt att tänka på, även om du bara är ute efter att förstå normalfysiologin! I december i Critical Care Horizons publicerades en utmärkt genomgång författad av Jon-Emile S. Kenny (bilden är hämtad därifrån). Här är en sammanfattning:

 • Bröstkorgen är mer eftergivlig ventralt än dorsalt. Vid bukläge kommer därför bröstkorgens totala eftergivlighet (compliance) att minska.
 • Dorsala delar av lungorna rekryteras vid bukläge, vilket ökar lungornas compliance.
 • Minskad compliance i bröstkorgen vid bukläge leder till ökade intrathorakala tryck.
 • Eftersom det venösa återflödet är beroende av ett tryckfall från kapillärerna ända fram till höger förmak, kommer ett ökat intrathorakalt tryck att orsaka ett minskat venöst återflöde (Läs mer i referensartikeln från Hendersson et al.).

  Guyton

  Guyton-diagram från artikeln i CCH

 • Ett ökat intrathorakalt tryck kommer att ge en minskad tryckskillnad gentemot trycket inne i alveolerna = minskat transpulmonellt tryck. Det bidrar till en minskad afterload för högerkammaren.
 • Vid minskad afterload kan högerkammaren pumpa ut större slagvolymer.
 • Vid bukläge kommer därför cardiac output att öka såvida inte det venösa återflödet blir en begränsande faktor.

Artikelförfattaren Jon-Emile S. Kenny är intensivist vid Mt. Sinai i New York men också forskare vid inst. för Lärande, Informatik, management och Etik (LIME), Karolinska Institutet. Han ligger bakom hemsidan Heart-Lung.org

Predicting the Haemodynamic Response to Prone Positioning: A Novel and Simultaneous Analysis of the Guyton and Rahn Diagrams

Henderson et al: The role of MCFP in controlling CO

Med artikeln följer även en videoföreläsning:

2 reaktioner på ”Buklägesfysiologi

 1. Pingback: Mest lyssnade och lästa inläggen på Stairs 2018 | STairs

 2. Pingback: Stairs podcast 48: Hypoxemi | STairs

Kommentarer är stängda.