Handledning

Handledning, coachning, återkoppling och feedback är bland det centrala inom god klinisk lärande miljö.

Nedan en länk som innehåller olika aspekter om handledning, teoretisk bakgrund, filmer och material som kommer att höja kompetensen hos dig som handleder.
www.kliniskhandledning.se

EPA, Entrustable Professional Activities
Vill du veta mer om EPA se nedanstående film:
Understanding Entrustable Professional Activities (EPAs):

eller en längre men innehållsrik föreläsning från skaparen av EPA, Professor Olle ten Cate:
Professor Olle ten Cate explains Entrustable Professional Activities


Want to get great at something? Get a coach

How do we improve in the face of complexity? Atul Gawande has studied this question with a surgeon’s precision. He shares what he’s found to be the key: having a good coach to provide a more accurate picture of our reality, to instill positive habits of thinking, and to break our actions down and then help us build them back up again. ”It’s not how good you are now; it’s how good you’re going to be that really matters,” Gawande says.
Atul Gawande