När ska vi använda bukläge för intuberade ARDS-patienter?

Johan Petersson är har skrivit en förtydligande riktlinje avseende buklägesbehandling. Riktlinjen gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset men får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjen för respektive verksamhet.