Leading For Change

Leading for Change, en kurs i pedagogiskt ledarskap, 2022/2023

Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer, övergripande ST studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på pedagogiskt ledarskap.

Start september 2022

Kursens övergripande mål är att stärka Din roll som studierektor, ST-chef och övergripande ST-studierektor och att Du ska få verktyg som Du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare inom Din specialitet. Kursen är specialitetsövergripande.

Kursinnehåll

 • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
 • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
 • Vilka föreskrifter styr och hur påverkar dessa ST-utbildningarnas utformning?
 • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
 • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
 • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
 • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
 • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
 • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
 • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen?
 • Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Kursupplägg

Kursen består av fyra, tvådagars moduler samt en examinerande endagsmodul. Kursen kommer att ha både svenska och internationella lärare. Modulerna 3 – 4 ges helt på engelska samt stor del av kurslitteraturen kommer också vara på engelska. Under kursen kommer du att skriva ett projektarbete baserade på dina nyvunna kunskaper och behovet av pedagogisk utveckling inom din organisation. Projektarbetet kommer att redovisas muntligt och skriftligt under examinationsmodulen.

DatumInnehåll
Modul 129-30 september
2022
Uppdraget, yttre förutsättningar, ramverk och introduktion till pedagogiskt ledarskap.
Modul 217-18 november 2022Competency based education
Modul 326-27 januari
2023
System of assessment in residency education
Mdoul 416-17 mars
2023
International perspectives and systems for evaluation and quality improvement
Modul 512 maj
2023
Examination

Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen. Hela kursavgiften på 20 000:- debiteras före kursstart.

Kursen berättigar till pedagogiska veckor inom ramen för Karolinska Institutets meriteringssystem vid tjänstebefordran.
Vi välkomnar deltagare från alla delar av landet. Ansök till kursen här:


Mer info via:
Cecilia Kallin; cecilia.kallin@regionstockholm.se

Jonas Nordquist
Fil.dr, medicinsk pedagog, biträdande övergripande ST-studierektor, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
Pernilla Sahlstrand Johnson
MD, PhD, Övergripande studierektor, Överläkare ÖNH-sjukdomar, Skånes Universitetssjukhus
Bijan Darvish
MD, PhD, Överläkare, Utbildningschef läkare, Perioperativ Medicin och Intensivvård, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset