Stairs podcast 81: Kvalitetsregister för forskning

Podcast 81 är en inspelning av docent och överläkare Max Bell, som föreläser om hur vi kan använda kvalitetsregister för forskning. Christina Agvald-Öhman introducerar Dr Bell i början av inspelningen. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om kvalitetsregister den 7 september 2018 i Huddinge.