Video: AKI & CRRT vid COVID-19

Det här är en videoinspelning av överläkare Max Bell, PMI Solna, som föreläser om AKI vid COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting den 27/4 i Solna.