Snabb-intro till IVA

Under den närmaste tiden kommer det behövas extra personal på våra intensivvårdsavdelningar. Vi snabb-introducerar alla personalkategorier för att kunna bidra där det behövs. Anestesisjuksköterskor, som har god kunskap om luftvägshantering och ventilation skolas även in för att kunna använda våra respiratorer. Följande är workshops och dokument som används på Karolinska sjukhuset för detta ändamål – de kan användas på andra sjukhus men se till att förankra och eventuellt anpassa dem för respektive verksamhet. Stort tack till Tarja Huhtaoja, utbildningsledare IVA KS Solna, för sammanställningen av dokumenten!

Workshops

Dag 1

  • Bukläge med vanliga kuddar
  • Genomgång av slutet sugsystem samt koppling av respiratorslangar
  • På/avklädning av skyddsutrustning
  • Genomgång av knappologi för respiratorn (anestesisjuksköterskor)
  • Rundvandring på de 3 intensivvårdsavdelningarna

Dag 2

  • Inskolningspass på någon av intensivvårdsavdelningarna
  • Arbete på sal
Dokument
Länkar
Videos
Jessica Kåhlin och Johan Thermaenius föreläser om ARDS och COVID-19
NEJM:s video om att lägga en IVA-patient i bukläge och sedan vända tillbaka igen