Föreläsning om ARDS

Jessica Kåhlin och Johan Thermaenius, båda från KS Solnas respirationsgrupp, föreläser här om bakgrund och behandlingsstrategier för ARDS – med tonvikt på COVID-19. Det PM och beslutsstöd som de refererar till finns att ladda ner här nedanför.