Diskussion om stairs.se på ST-fredagen!

Vad ska hemsidan användas till? Vem ska utforma den? Vem ska kunna se den? Under en öppen diskussion under ST-fredagen på St. Göran framkommer att ST-läkarna vill ha:

  • Tips inför och i början av ST (litteratur, loggbok, mm)
  • Tips inför OLA och EDA I & II
  • Kurslista, kurstips, beskrivning, recensioner. Sökbarhet avseende delmål, tidpunkt i ST, etc.
  • Möjlighet för ST-läkare att göra blogginlägg om konferenser, kurser, placeringar, vetenskapligt arbete, publicerade artiklar,mm
  • Delmål för olika aktiviteter (SOSFS 2008 resp SOSFS 2015)
  • Login till hemsidan? – kan vara samma för alla
  • Loggbok för ST online (jmf Australien)?
  • Tips på bra appar för att logga sin ST
  • Tips inför specialistansökan