Stairs podcast 96: Cleaver om kärlpatienten på IVA

Podcast 96 är en inspelning av Dr Brian Cleaver som föreläser om intensivvård av patienten som genomgått stor kärlkirurgi. Föreläsningen hölls på SöS 2019-02-05 under ST-fredagen om anestesi vid kärlkirurgi.