Socialstyrelsens delmål

Socialstyrelsen har delat upp intygandet om specialistkompetens i flera delmål. De finns specificerade i Utbildningsboken för Anestesi och Intensivvård. Delmålen kan uppfyllas genom kliniskt arbete eller genom kurser. För att underlätta för dig så har Socialstyrelsen gjort ett verktyg där du kan sortera delmålen antingen utifrån kursämne eller utifrån delmålen (Både SOSFS 2008:17 och 2015:8).

Sök kursämne eller delmål