Apnoisk oxygenering

Ida-Maria Gustafsson, ST-läkare i anestesi & intensivvård och verksam vid PMI, Karolinska Solna presenterar här delar av sitt doktorandprojekt, som handlar om apnoisk oxygenering.