DAS guidelines 2018

Difficult Airway Society har uppdaterat sina guidelines för luftvägshantering av kritiskt sjuka patienter så att de täcker de svagheter som framkom i NAP4 (bl a Front of Neck Access (FONA), inkorporerar The Vortex Approach, och High Flow Nasal Oxygenation, mm. Innehållet i det här dokumentet är absolut centralt i vår specialitet! Läs!

Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults