Omedelbart sectio: Decision to delivery

Dr. Jörnvall presenterar Solnas data på decision to delivery (DDI) från omedelbara sectio från 2008 till nutid. Vilka tider eftersträvas? Vad påverkar DDI? Påverkar tiden barnets outcome? Finns det situationer när ett längre intervall är att föredra? Dr. Jörnvall höll presentationen på ett PMI staff meeting 2017.09.18.

NICE guidelines

Opioid-brevet som Dr. Jörnvall nämner på slutet

Intervju på NPR med Dr. Hershel Jick