Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Hur ser prognosbedömningen av en patient som är medvetslös efter hjärtstopp ut i praktiken? Finns det bra markörer för en gynnsam prognos? Hur undviker man att hamna i en självuppfyllande profetia? Temperature Management after out-of-hospital cardiac arrest 2-trial (TTM2-trial) har publicerat hur deras studieprotokoll för detta ser ut och har skapat två föreläsningar där neurologen … Fortsätt läsa Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Inlärning 2.0

Vi vet att inlärningen ökar när vi måste processa något istället för att bara lagra det som en glosa. Hur kan vi förändra sättet vi undervisar och undervisas på för att så mycket kunskap som möjligt ska överföras mellan sändare och mottagare? Hur kan vi förbättra våra ST-fredagar?  Dan Meyers är mattelärare i Oakland och … Fortsätt läsa Inlärning 2.0

Dags att dekatekolaminisera våra kritiskt sjuka patienter?

Ett av de viktigaste målen i intensivvården i dag är att patienten ska hålla ett adekvat blodtryck. Behandling med katekolaminer är centralt i det konceptet. På senare år har andra angreppssätt testats för att hjälpa patienter i shock: Vasopressin, Angiotensin, Betablockad. Här är ett helt nytt sätt: Att angripa det Apelinerga systemet. Inte hört talas … Fortsätt läsa Dags att dekatekolaminisera våra kritiskt sjuka patienter?

Första DCD-donationerna genomförda

I ett nationellt projekt för att minska bristen på organ för transplantation testas nu DCD-donation – donation efter cirkulationsstillestånd. Läs mer om DCD på Vävnadsrådet! På regionmötet för anestesi och intensivvård, som hölls i våras, presenterade Karin Hildebrand och Magnus Falkenhav DCD-projektets första tre månader. Se deras presentation här: https://vimeo.com/270853382 Stefan Ström är intensivist i … Fortsätt läsa Första DCD-donationerna genomförda

Critical care in Malawi

The Global Health seminar on Wednesday 22nd of August at Karolinska, Solna was held by Raphael Kazidule and Thomson Mbewe from Queen Elisabeth central Hospital in Blantyre, Malawi. Together with Tim Baker from Karolinska they talked about the state of critical care in their hospital and in their home country. Parts of Dr Bakers research in Malawi is sponsored by Life support foundation.