Ny SK-kurs om organdonation inom intensivvården!

I höst anordnas för första gången den nya SK-kursen ”Donation av organ och vävnader inom intensivvården”. Kursen hålls i Stockholm vecka 43 och ansökningsperioden är från mitten av mars till 1 maj.

Läs mer om kursen och ansök på Socialstyrelsens hemsida (du behöver logga in med bank-id):

Kursmål

Målet med kursen är att ge ST-läkaren en fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, ur ett juridiskt, etiskt, logistiskt och medicinskt perspektiv. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet. För att uppnå kursmålen består den av teoretiska moment, seminarier och diskussion i smågrupper, simulationer och rollspel med skådespelare.

Varför ska du gå kursen?

En donationsprocess kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och ställer bl.a. höga krav på kunskap om intensivvård vid svår nytillkommen hjärnskada, intensivvård av en organdonator och konstaterande av död. Utöver detta krävs en god förmåga att samtala om död och donation, och en god kännedom om de juridiska och etiska förutsättningarna. I Sverige introduceras nu en komplementär donationsform, DCD (se nedan), som intensivvårdsläkaren behöver behärska. 

Vi tar emot anmälningar till HOLA!

Mellan onsdagen 27 april och onsdagen 11 maj 2022 hålls ”Home On-line Assessment” av European Society of Anesthesia and Intensive Care. HOLA är en teoretisk tentamina som du gör på valfri dator/skärm när det passar dig under två-veckorsperioden. Målet är så många som möjligt skriver oavsett år på ST. Fredagen 22/4 är schemalagd som inläsningsdag för HOLA. Dead line för anmälan är 13 januari.

Läs mer på ESAIC.org

Uppdaterade riktlinjer för farmakologisk behandling vid COVID-19 på IVA, från KS

Uppdaterade riktlinjer (version 11). Denna revision är framtagen i samråd med företrädare för infektion.
Förändringar i eller tillägg av antiviral behandling skall göras i nära samråd med infektionskonsult.

Dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.

Kurstips: Hur det verkligen fungerar

”Hur det verkligen fungerar” är en farmakologi-kurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister. Vad säger det oss att Fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaper hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Detta och mycket mer tas upp på kursen som hålls på Ersta konferenscenter 28-30 mars 2022. Läs mer på kurs-hemsidan: