Platser kvar på Karolinskas POCUS-kurs i maj

För att kompensera för uteblivna kurser under pandemin ordnar PMI Karolinska extra POCUS-kurser i slutet på maj (både basic och advanced-kurser 30-31 maj). Läs mer och sök kursen på kurshemsidan Hemodynamik.se Kursanmälan till kurserna 30-31 maj 2022 Kurser i höst/vinter Ytterligare POCUS-kurser hålls på KS Solna 28-29 november 2022!

Vi tar emot anmälningar till HOLA!

Mellan onsdagen 27 april och onsdagen 11 maj 2022 hålls "Home On-line Assessment" av European Society of Anesthesia and Intensive Care. HOLA är en teoretisk tentamina som du gör på valfri dator/skärm när det passar dig under två-veckorsperioden. Målet är så många som möjligt skriver oavsett år på ST. Fredagen 22/4 är schemalagd som inläsningsdag … Fortsätt läsa Vi tar emot anmälningar till HOLA!

Kurstips: Hur det verkligen fungerar

"Hur det verkligen fungerar" är en farmakologi-kurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister. Vad säger det oss att Fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaper hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Detta och mycket mer tas upp på kursen som hålls på Ersta konferenscenter 28-30 mars 2022

Kunskapsluckan!

Nu sjösätter vi Kunskapsluckan! Det är en satsning från regionens ST-studierektorer och ST-chefer att skapa en frågedatabas för anestesi och intensivvård på svenska. Tanken är att alla som vill kan bidra med frågor till databasen genom att använda ett online-formulär. Formatet är multiple choice-frågor. Frågorna kan vara lätta eller svåra, allmänna eller specifika, du som bidrar … Fortsätt läsa Kunskapsluckan!