Apnoisk oxygenering: Hur fungerar det och hur ser evidensen ut?

I senaste Anaesthesia har Craig Lyons och Michael Callaghan skrivit en bra review-artikel om apnoisk oxygenering och dess användning i olika kliniska situationer. Läs hela artikeln från Anaesthesia här (Open access):

Se gärna Ida-Maria Forsbergs (tidigare Gustafsson) presentation från 2017 av sitt forskningsprojekt om apnoisk oxygenering (en av hennes arbeten refereras till i Lyon & Callaghans review):