Kompetensbedömning

Det råder stor enighet om att effektiv och bra utbildning måste innehålla konstruktiv och snabb återkoppling till den som lär sig. Den kanadensiska ST-utbildningen i anestesi ligger i framkant i den aspekten. Läs mer om hur de applicerar återkoppling sin ST-utbildning i den här artikeln från 2015:

Designing and implementing a competency based training program for anesthesiology residents at the University of Ottawa

Eller se deras video om assessment här:

Karolinska Institutets Medical Case Center satsar också stort på e-learning, assessment, förbättra lärandemiljön, och mycket mer. Kolla in deras sida: Medical case centre.