Statistik

Professorerna Jonas Ludvigsson och Anders Ekbom på KI reder ut de grundläggande statistiska begreppen gold standard, sensitivitet, specificitet, cut-off, positivt & negativt prediktivt värde:

Medicinsk statistik – diagnostiska tester

Mycket av statistiken du behöver för ditt vetenskapliga projekt avhandlades på ST-fredagen om epidemiologi och statistik, 2017.04.07. Max Bell, Emma Larsson och Mikael Eriksson föreläste om grundläggande epidemiologi, biostatistik och redde ut hur man ska välja statistisk metod. Kolla på deras föreläsningar igen:

Lägger vi för mycket vikt vid p-värden? Om vi ska sluta rapportera p-värden – vad ska vi använda istället? Bra artikel i JAMA:

Understanding the role of p-values