Medsittning

Medsittningsprotokoll för nedladdning och utskrift: sfai.se/medsittning Modifierad medsittning online-formulär: Sit-in online-formulär En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare. Psykologen Anders Ericsson, har genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”.  Den ska innebära följande: Väldefinierade, specifika […]

Milestones

Milstenar är kompetensbaserade utvecklingssteg som kan uppvisas från dag ett på ST-utbildningen fram till självständigt specialistarbete. De delas upp i sex kärnområden; 1) patientomhändertagande, 2) medicinsk kunskap, 3) professionalism, 4) mellanmänsklig kontakt och kommunikationsförmåga, 5) praktisk kunskap och utveckling och 6) vårdens organisation i praktiken.

Medsittning

Medsittningsprotokoll för nedladdning och utskrift: sfai.se/medsittning Modifierad medsittning online-formulär: Sit-in online-formulär En sit-in eller medsittning är ett verktyg för dig att utvecklas i din roll som läkare, ledare, utbildare. Psykologen Anders Ericsson, har genom sin forskning om hur experter blir experter, kommit fram till termen ”deliberate practice” eller ”handledd övning”.  Den ska innebära följande: Väldefinierade, specifika […]

Effektiv återkoppling

För att behärska en specialitet som anestesi och intensivvård krävs en mängd praktisk träning och teoretisk fördjupning. Återkoppling från specialist till ST-läkare är nödvändigt för att styra inlärningen i rätt riktning, belysa svagheter och är rätt utfört också en metod att reflektera över ett fall och ett inlärningstillfälle. Självreflektion Målet med återkoppling är att den […]