Stöd forskningen inom anestesi och intensivvård

Giving Tuesday 1 december – stöd forskningen om intensivvård

Coronapandemin gör behovet av forskning kring intensivvård (IVA) mer aktuellt än någonsin. I samband med den världsomspännande dagen Giving Tuesday den 1 december riktar KI ljuset mot forskning kring intensivvård.

Läs mer om intensivvårdsforskning och se intervjun med professorerna Eddie Weitzberg och Lars I Eriksson på Karolinska Institutets hemsida:

Kommande ST fredagar ställs in!

Med anledning av pandemin och efter beslut i vårt regionala nätverk av ST chefer och ST studierektorer kommer ST fredagarna v 12 och V 14 att ställas in. Vi kommer att uppdatera Er med information om OLAn så snart vi vet mer.

Leading for Change – pedagogiskt ledarskap 2020

Det är återigen dags for Leading for Change. Om du själv redan hunnit delta i kursen kanske vill du uppmuntra dina kollegor att söka!

Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiskt Primärvårds Centrum i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start mars 2020.
https://ki.se/medh/leading-for-change-pedagogiskt-ledarskap-2020