Effektiv återkoppling

För att behärska en specialitet som anestesi och intensivvård krävs en mängd praktisk träning och teoretisk fördjupning. Återkoppling från specialist till ST-läkare är nödvändigt för att styra inlärningen i rätt riktning, belysa svagheter och är rätt utfört också en metod att reflektera över ett fall och ett inlärningstillfälle.

Självreflektion

Målet med återkoppling är att den som lär sig ska förmås att reflektera; Vad är mitt mål? Hur presterade jag? Hur minskar jag avståndet mellan mitt mål och min prestation?

Frågor som kan sätta igång självreflektion kan vara: ”Gick det som du planerade? Om inte, varför?” ”Om du skulle göra om det, vad skulle du göra annorlunda?” ”Vad kände du? Vad känner du inför att göra om det?” ”Hur tror du att patienten upplevde det? Varför tror du det?” ”Vad har du lärt dig av det här?” 

Effektiv återkoppling uppnår självreflektion genom att vara:

 • Specifik, deskriptiv
 • Motiverande
 • Objektiv eller mätbar
 • Begränsad till ”här och nu”
 • Given när båda fortfarande minns händelsen väl
 • Möjlig att respondera på

Försvarsmekanismer

Alla har psykologiska försvarmekanismer för att förklara sina handlingar inför sig själv och andra. För att återkoppling ska ha någon effekt måste vi komma igenom dem; förnekelse, förskjutning, projicering, introjektion, rationalisering, mm. Återkoppling som triggar försvarsmekanismer (och blir verkningslös eller skadlig) är:

 • Dömande
 • Hotande
 • Subjektiv
 • Baserad på rykten
 • Kritik av personen
 • Jämförande med andra ST-läkare

 Metoder

 • Pendelton: ST-läkaren återger vad som gick bra → specialisten återger vad som gick bra → ST-läkaren återger vad som kan förbättras → specialisten berättar hur det kan förbättras.
 • Feedback sandwich: Positiv återkoppling → Negativ återkoppling → Positiv återkoppling.
 • ALOBA: ST-läkaren reflekterar över vad som kan förbättras → båda föreslår sätt att uppnå målen → specialisten tillför sin kunskap i ämnet → specialisten sammanfattar mål och hur de kan uppnås.

Podcast

Tio min intervju med Natalie May på St. Emlyn’s blog: Tips on difficult feedback

Referenser

Learning to give feedback in medical education

Peer-Assisted Analysis of Resident Feedback Improves Clinical Teaching- A Case Report

 

2 reaktioner på ”Effektiv återkoppling

 1. Pingback: Feedback-sandwich = shit-sandwich? | STairs

Kommentarer är stängda.