Tips till våra föreläsare!

På en ST-fredag föreläser du för 30-50 ST-läkare i anestesi och intensivvård från Stockholmsregionen. De kan just ha startat sin ST och de kan vara i slutet på den. Ämnen för ST-fredagarna väljs ut av Stockholmssjukhusens studierektorer. Normalt sett återkommer ett ämne med 2 - 3 års mellanrum. Målet med en ST-fredag är att uppfylla … Fortsätt läsa Tips till våra föreläsare!

Föreläsningar från SFAI-veckan!

Nu finns talarnas presentationer från SFAI-veckans program och Fortbildningskursen publicerade! Produktionen av videoinspelning från fortbildningskursen är ett samarbete med InternetAnestesi.se och målet är högsta kvalitet vetenskapligt, pedagogiskt och inspelningstekniskt. SFAI-styrelsen har beslutat att släppa årets filmer gratis med Creative Commons licens så de kan komma hela anestesi-Sverige till godo! Använd dem gärna för din personliga utveckling … Fortsätt läsa Föreläsningar från SFAI-veckan!

Inlärning 2.0

Vi vet att inlärningen ökar när vi måste processa något istället för att bara lagra det som en glosa. Hur kan vi förändra sättet vi undervisar och undervisas på för att så mycket kunskap som möjligt ska överföras mellan sändare och mottagare? Hur kan vi förbättra våra ST-fredagar?  Dan Meyers är mattelärare i Oakland och … Fortsätt läsa Inlärning 2.0

Från novis till expert

En stor del av läkarrollen på ett större sjukhus handlar om att utbilda blivande kollegor. 

På staff meeting för PMI i Huddinge den 16 april och Solna den 23 april, diskuterades utbildningen av läkarkandidater, AT-läkare, ST-läkare och specialister. Följande är en inspelning från mötet i Solna, där du hör kandidatansvarige Professor Eddie Weitzberg, AT-studierektor Benjamin Flam, ST-studierektor Niklas Jonsson och utbildningschef läkare Kristina Hambraeus-Jonzon