Nivåanpassade målbeskrivningar från KS Huddinge & Solna: Från novis till expert

Studierektorerna på PMI Huddinge och Solna har tillsammans med sektionsansvariga och experter inom respektive område inom PMI, tagit fram nivåanpassade målbeskrivningar för verksamheterna. I den nivåanpassade målbeskrivningen kan du som nybliven ST läsa vad du förväntas lära dig för att kunna ta hand om obstetriska patienter på din första jour. På motsvarande sätt kan specialisten … Fortsätt läsa Nivåanpassade målbeskrivningar från KS Huddinge & Solna: Från novis till expert

Platser kvar på Karolinskas POCUS-kurs i maj

För att kompensera för uteblivna kurser under pandemin ordnar PMI Karolinska extra POCUS-kurser i slutet på maj (både basic och advanced-kurser 30-31 maj). Läs mer och sök kursen på kurshemsidan Hemodynamik.se Kursanmälan till kurserna 30-31 maj 2022 Kurser i höst/vinter Ytterligare POCUS-kurser hålls på KS Solna 28-29 november 2022!

B2!

Delmål B2 handlar om sjukdomsförebyggande arbete och ska uppnås genom klinisk tjänstgöring. Delmålet syftar till att fördjupa kunskaper som redan är uppnådda under grundutbildningen. Om du inte har uppnått delmålet i en tidigare kurs kan du gå en web-baserad kurs som Region Skåne tillhandahåller gratis (kursen tar ca 60 min att genomföra)

Vi tar emot anmälningar till HOLA!

Mellan onsdagen 27 april och onsdagen 11 maj 2022 hålls "Home On-line Assessment" av European Society of Anesthesia and Intensive Care. HOLA är en teoretisk tentamina som du gör på valfri dator/skärm när det passar dig under två-veckorsperioden. Målet är så många som möjligt skriver oavsett år på ST. Fredagen 22/4 är schemalagd som inläsningsdag … Fortsätt läsa Vi tar emot anmälningar till HOLA!

Olof Norlander Symposium fredag 3/12!

På fredag är det dags för Olof Norlander Symposium, som handlar om framsteg inom luftvägshantering, respirationsfysiologi och patofysiologi, vid bland annat COVID-19. De största inom respektive område föreläser på plats i Sune Bergström auditorium på NKS! Det behövs ingen föranmälan, välkommen till NKS på fredag!

Kurstips: Hur det verkligen fungerar

"Hur det verkligen fungerar" är en farmakologi-kurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister. Vad säger det oss att Fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaper hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Detta och mycket mer tas upp på kursen som hålls på Ersta konferenscenter 28-30 mars 2022