Ny SK-kurs om organdonation inom intensivvården!

I höst anordnas för första gången den nya SK-kursen ”Donation av organ och vävnader inom intensivvården”. Kursen hålls i Stockholm vecka 43 och ansökningsperioden är från mitten av mars till 1 maj.

Läs mer om kursen och ansök på Socialstyrelsens hemsida (du behöver logga in med bank-id):

Kursmål

Målet med kursen är att ge ST-läkaren en fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, ur ett juridiskt, etiskt, logistiskt och medicinskt perspektiv. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet. För att uppnå kursmålen består den av teoretiska moment, seminarier och diskussion i smågrupper, simulationer och rollspel med skådespelare.

Varför ska du gå kursen?

En donationsprocess kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och ställer bl.a. höga krav på kunskap om intensivvård vid svår nytillkommen hjärnskada, intensivvård av en organdonator och konstaterande av död. Utöver detta krävs en god förmåga att samtala om död och donation, och en god kännedom om de juridiska och etiska förutsättningarna. I Sverige introduceras nu en komplementär donationsform, DCD (se nedan), som intensivvårdsläkaren behöver behärska. 

Nivåanpassade målbeskrivningar från KS Huddinge & Solna: Från novis till expert

Studierektorerna på PMI Huddinge och Solna har tillsammans med sektionsansvariga och experter inom respektive område inom PMI, tagit fram nivåanpassade målbeskrivningar för verksamheterna.

I den nivåanpassade målbeskrivningen kan du som nybliven ST läsa vad du förväntas lära dig för att kunna ta hand om obstetriska patienter på din första jour. På motsvarande sätt kan specialisten läsa vad hen kan förvänta sig av dig när du som sen ST ska ta hand om och söva akutkirurgiska patienter. Som specialist kan det ibland vara svårt att veta vilka kompetenser som krävs för att ersätta en annan enhetsfast specialist, på exempelvis ÖNH-sektionen. I den nivåanpassade målbeskrivningen finns det målbeskrivningar för ”nybliven specialist”, ”enhetsfast specialist” och ”expert”!

Alla sektioners målbeskrivningar är inte publicerade än, arbete pågår!

De nivåanpassade målbeskrivningarna finns publicerade på malbeskrivningar.org. Målbeskrivningarna är skapade för PMI Karolinska men mycket går att tillämpa även på andra sjukhus – läs och använd sunt förnuft.