Frontiers of sepsis

frontier

The American Frontier

I en läsvärd review-artikel om sepsis påminner Anders Perner och hans medförfattare om att sepsis är ett syndrom, dvs en konstruktion som baseras på den nuvarande förståelsen av ett tillstånd som vi egentligen inte förstår oss på… Artikeln i punkter:

 

  • Definitionen: De går igenom fördelar och nackdelar med att använda SOFA score för att definiera sepsis.
  • Biomarkörer: De kommenterar att våra nuvarande biomarkörer för sepsis (CRP, PCT) inte har så mycket högre dignostiskt kapacitet än våra scoring-system eller vår kliniska fingerspitzengefühl. Nya sätt att snabbt mäta förekomst av bakterier i blodet finns; IRIDICA används redan (men i praktiken får vi inte resultaten efter analystiden 6 h utan efter minst 24 h).  En masspektrometri-metod som förkortas MALDI-TOF, kan identifiera bakterie- och svampkolonier i blodet på < 1 h analystid. Ett inbyggt problem är dock att immunförsvaret avlägsnar bakterier från blodet så fort det kan varför frånvaro av bakterier i blodet inte alltid innebär frånvaro av sepsis.  Sannolikt finns inte någon ”magic bullet biomarker”, skriver de i artikeln.
  • Antibiotika: Inga nya antibiotikaklasser inom synhåll. Däremot nya sätt att styra val av antibiotika, dos och behandlingslängd.
  • Resuscitering: De diskuterar vad vi bör ha för mål (laktat, ScvO2, PvaCO2) och hur vi ska uppnå dem (vätskor, vasopressorer, inotropa, blodtransfusion). Läs hela artikeln: Sepsis: frontiers

En annan artikel som har startat en livlig debatt är Marik et al.’s retrospektiva före-efter studie av införandet av Vitamin C för sepsis. Studieresultatet är en sensationell förbättring av överlevnad – men frågan är om det beror på slumpen, bias eller sann effekt. Debatten kring studien är intressant att följa oavsett studieresultatet eftersom den har kommit att handla om nästan alla aspekter av medicinsk forskning!

Läs hela artikeln av Marik här: Hydrocortisone, Vitamin C and Thiamin as treatment of Septic Shock: A Retrospective Before & After Study

Följ delar av debatten här: EmCrit

Vad står det i tidningar om det? The Virginia Pilot

Och läs hur Paul Marik försvarar studien här: Vitamin C in sepsis: Dr Marik responds

Är det god forskning? Är det så här utveckling sker eller är riskerna större än den potentiella vinsten? Gör ett ”Bad Science Bingo”!

bad science.jpg

Grafik från compoundchem.com

5 reaktioner på ”Frontiers of sepsis

  1. Pingback: Stairs podcast 55: Septisk cirkulationssvikt | STairs

  2. Pingback: Hur ska Sepsis-3 användas i Sverige? | STairs

  3. Pingback: 2017 års regionmöte för Anestesi och Intensivvård | STairs

Kommentarer är stängda.