Utveckla dina fysiologikunskaper!

Intensivisten och forskaren Jon-Emile S. Kenny har som en del av en master-utbildning vid Karolinska Institutet utvecklat 6 st online moduler för cirkulations- och respirationsfysiologi. De är otroligt genomarbetade och ger massor av kunskap (och inspiration att lära sig mer)!

Learning modules

Jon-Emile S. Kenny skriver också den fantastiska fysiologi-inriktade bloggen heart-lung.org