Hur ska Sepsis-3 användas i Sverige?

Svenska infektionsläkarföreningen (SILF), Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM), Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) och Svenska intensivvårdsregistret (SIR) har granskat och före­slagit hur Sepsis-3 ska användas inom svensk sjukvård.

I korthet föreslås att SIRS-kriterierna tas bort och ersätts med organsvikt enligt Sepsis-3 (en ökning med ≥ 2 SOFA poäng inom 36 h, i förhållande till preseptiska värden). Detta för att SIRS-kriterierna uppfylls vid så många andra tillstånd och inte kan kopplas till outcome på samma sätt som SOFA. Vidare försvinner begreppet ”svår sepsis” (severe sepsis). Man rekommenderar inte att Quick SOFA ska ersätta nuvarande triage-system (Exv RETTS, MEWS, NEWS).

Sepsis-3

Tabell från artikeln i LT

SOFA

SOFA-score översatt och modifierat av artikelförfattarna

Läs hela artikeln i Läkartidningen:

Nu gäller Sepsis-3 för definitioner och diagnostiska kriterier

Läs Sepsis-3 guidelines:

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

Läs tidigare inlägg om sepsis:

Frontiers of sepsis

En reaktion på ”Hur ska Sepsis-3 användas i Sverige?

  1. Pingback: Stairs podcast 55: Septisk cirkulationssvikt | STairs

Kommentarer är stängda.