Lästips för OLA/EDAIC del I&II

Amelie Frie har, inför sin OLA VT 21, sonderat och bett flertalet sena ST och nyblivna specialister om råd hur man bäst förbereder sig för OLA eller EDAIC del I & II. Här sammanställs vad hon kommit fram till:

Majoriteten rekommenderar samma böcker och studieteknik. Några enstaka genier hävdar att man knappt behöver läsa. Tror dock inte att det är applicerbart på den stora massan och definitivt inte undertecknad. 


Rekommenderade böcker:

Rekommenderade kurser/podcasts: 

  • Crashkursen inför EDAIC I. Anmäl dig på våren innan du ska skriva.
  • Dr Podcast: en pod/föreläsning utifrån frågor som kommer på FRCA. Kan köpas som bundle. Det finns även en bok.

Övningstentor och frågor:

  • Skapa konto på FRCA’s hemsida. Här finns frågebank och du kan se vilka ämnen du behöver läsa på.
  • “Conquest FRCA” app med frågor och kort bakgrundsinfo kring varje svar. 
  • OLA: onlinetenta som går av stapeln på våren. Skrivs på flera orter i Sverige.

Otroligt omfattande sammanfattning av ST-kollegan Martin Sundström Rehal (sammanställd inför hans EDAIC II):

EDAIC II Prep/Curriculum V2

Otroligt generöst av Martin. Tack!

Studieteknik:

De flesta rekommenderar en kombination av böckerna # 1 och FRCA-frågor samt crashkursen. Mitt förslag för de som vill läsa i grupp är att vi, i enlighet med tips från kollegor, lånar en/flera crashkurspärm och utgå ifrån den när vi läser 1-2 kapitel per vecka. Och sedan gå igenom FRCA och MEQ (bok #4) frågor på området helst i grupp för att diskutera så vi alla förstår och hjälper varandra. Många av oss är trötta efter det här året och vi kan verkligen behöva peppa varandra och hitta tillbaka till studieglädjen igen.