Öppna skolor och Covid-19

Detta är en inspelning av PMI Solnas Forskarforum 19 januari, där forskaren och klinikern Emma Larsson presenterade studien ”Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden”. Studien publicerades i NEJM den 6 januari 2021 som ett letter to the editor – se länk nedan.