Nivåanpassade målbeskrivningar från KS Huddinge & Solna: Från novis till expert

Studierektorerna på PMI Huddinge och Solna har tillsammans med sektionsansvariga och experter inom respektive område inom PMI, tagit fram nivåanpassade målbeskrivningar för verksamheterna.

I den nivåanpassade målbeskrivningen kan du som nybliven ST läsa vad du förväntas lära dig för att kunna ta hand om obstetriska patienter på din första jour. På motsvarande sätt kan specialisten läsa vad hen kan förvänta sig av dig när du som sen ST ska ta hand om och söva akutkirurgiska patienter. Som specialist kan det ibland vara svårt att veta vilka kompetenser som krävs för att ersätta en annan enhetsfast specialist, på exempelvis ÖNH-sektionen. I den nivåanpassade målbeskrivningen finns det målbeskrivningar för ”nybliven specialist”, ”enhetsfast specialist” och ”expert”!

Alla sektioners målbeskrivningar är inte publicerade än, arbete pågår!

De nivåanpassade målbeskrivningarna finns publicerade på malbeskrivningar.org. Målbeskrivningarna är skapade för PMI Karolinska men mycket går att tillämpa även på andra sjukhus – läs och använd sunt förnuft.

N-boken publicerad!

N-boken är ett dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med neurokirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.


 • Sedan tidigare finns O, K-, och B-boken som är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk, kärl- och bukkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna. Dessutom finns A-boken, som innehåller riktlinjer för metabolt flöde.
 • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
 • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i dessa böcker.
 • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i A-, B- K-, N- eller O-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas!

// Henrik Rajala och Martin Hult

B-boken publicerad!

B-boken är ett dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med bukkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.


 • Sedan tidigare finns O & K-boken som är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna samt A-boken, som innehåller riktlinjer för metabolt flöde.
 • Inom kort kommer N-boken med riktlinjer för neuroanestesi.
 • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
 • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i dessa böcker.
 • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i A-, B- O- eller K-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas!

// Ann-Charlotte Lindström och medförfattare

O-boken uppdaterad!

Nu har O-boken uppdaterats med bl. a ett avsnitt om fenylefrin-infusion vid sectio samt rättat till ett fel i texten om förstärkt syntocinon-dropp.


 • O & K-boken är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.
 • A-boken innehåller riktlinjer för metabolt flöde.
 • Inom kort kommer N-boken med riktlinjer för neuroanestesi.
 • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
 • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i dessa böcker.
 • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i A-, O eller K-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas!

// Henrik Jörnvall, Johan Nordström och Sarah Jevrém

Uppdaterade riktlinjer för farmakologisk behandling vid COVID-19 på IVA, från KS

Uppdaterade riktlinjer (version 11). Denna revision är framtagen i samråd med företrädare för infektion.
Förändringar i eller tillägg av antiviral behandling skall göras i nära samråd med infektionskonsult.

Dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.