Föreläsningar från ST-fredagen om ventilatorbehandling

Höstens första ST-fredag i september handlade om ventilatorbehandling. Då hade antalet sjukhusvårdade patienter med COVID-19 sjunkit till låga tal. Nu är det åter många patienter med COVID-19 på våra sjukhus och det kan vara bra att repetera ventilatorbehandling vid ARDS och COVID-19: