Cerebral autoregulation

David Nelson är överläkare på KS i Solna och arbetar kliniskt mestadels på neurointensiven. Dr Nelsons forskning är inriktad på multimodal monitorering av traumatisk hjärnskada (TBI), maskininlärning och ”big data”. De senaste åren har han ägnat sin forskningstid åt den stora europeiska observationsstudien ”Center TBI”.

Här föreläser David Nelson om cerebral autoregulation, som är ett samlingsbegrepp för de mekanismer som upprätthåller adekvat cerebralt blodflöde, oavsett fysiologiska betingelser. Vid bland annat TBI kan den cerebrala autoregulationen sättas ur spel – titta på föreläsningen för att se hur detta kan monitoreras och handläggas: