Stairs podcast 168: Q&A om ventilatorbehandling vid COVID-19

Podcast 168 är en inspelning av läkarmötet på Karolinska i Solna den 22/11 då det diskuterades ventilatorbehandling av patienter med COVID-19 och ARDS. Av sekretesskäl har patientfallen redigerats bort men i inspelningen hörs Peter Rudberg, Andreas Hvarfner och Johan Petersson som bland annat diskuterar NIV vs intubation, vad ett lagom tryckunderstöd är, värdet av P0.1, när ska patienten relaxeras, med mera.