Hemsidan för ST läkare i Anestesi och Intensivvård i Stockholm

ST utbildningen i anestesi och intensivvård inom Stockholmsregionen bedrivs på följande sjukhus:

  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge
  • Capio S:t Görans sjukhus
  • Danderyds Sjukhus
  • Södersjukhuset
  • Norrtälje sjukhus
  • Södertälje sjukhus
  • Visby lasarett