Hemsidan för ST läkare i Anestesi och Intensivvård i Stockholm

ST utbildningen i Anestesi och Intensivvård i Region Stockholm bedrivs på:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus och Visby lasarett